Polecamy

Wielki Czwartek

09/04/20
Spełnia się dzieło naszego odkupienia
09/04/20
Zdajemy się być „krótkowzroczni”, mamy tendencję do skupiania się na szczegółach, zatrzymywania się na słowach. Trudno jest nam natomiast spojrzeć z dystansu, zobaczyć całość i zrozumieć istotę rzeczy. Triduum Paschalne toczy się przez trzy dni na kilku płaszczyznach i obejmuje wiele różnych elementów – na każdym z nich można się skupić osobno. Czyż jednak nie składają się one na całość? Czyż nie ta Chrystusowa całość dopiero niesie najgłębszy sens i nadaje go ludzkiemu istnieniu?
09/04/20 ks. Adam Kalbarczyk
W życiu Jezusa słowa odpowiadały czynom. Jezus po prostu żył tym, co mówił. Dla nas oznacza to, że słowa są ważne, ale liczą się czyny, liczy się przede wszystkim wiarygodne świadectwo życia.
09/04/20 ks. Marek Piedziewicz
Usłyszeliśmy przecież jak Chrystus, Baranek Boży, spożywał paschalną wieczerzę z uczniami. Dokonało się to w przeddzień Jego śmierci na krzyżu, którą zapłacił za grzechy ludzi wszystkich epok. Wówczas spełniły się pragnienia i tęsknoty miliardów osób kiedykolwiek żyjących na ziemi: wyzwolenia od śmiertelności. Jak spożywanie ciała paschalnego baranka i posłużenie się jego krwią ocaliło mieszkających w Egipcie wyznawców Boga, tak spożywanie Ciała Chrystusa, Bożego Baranka, i przelanie Jego krwi na krzyżu, wyzwoliło od śmierci wiecznej.