Polecamy
Wielki Czwartek

Sugestie programowe

09/04/20
Spełnia się dzieło naszego odkupienia
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Kluczowym zadaniem wynikającym z udziału w Wieczerzy Pańskiej jest wyjście do świata z gorącym zaproszeniem do poznania i umiłowania Eucharystii. Zaproszenie to powinno być kierowane do katolików, którzy z różnych powodów oddalili się od Kościoła i od lat we Mszy Świętej nie uczestniczą, do tych, którzy nie rozumiejąc jej sensu, są na niej obecni sporadycznie, i wreszcie do tych, którzy nie znają jeszcze Chrystusa, ale dzięki prawdziwym świadkom zbliżą się do Niego przez katechumenat i chrzest, by móc się karmić Jego Ciałem i Krwią. Istnieje realny związek pomiędzy uczestnictwem w Eucharystii a gorliwością w miłości, wiernością przyrzeczeniom i zachowywaniem przykazań. Oderwanie od niej sprawia, że odcięci od źródła ochrzczeni ustają w drodze, nie rozwijają się duchowo, coraz bardziej pochłania ich świat i styl życia „wyzwolony” z chrześcijańskiej moralności. Największą siłę do wszelkich form umywania nóg bliźnim można odnaleźć tylko w spotkaniu z żywym Jezusem w Komunii.
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.