Polecamy
Wielki Czwartek

Trzy lekcje

09/04/20 ks. Marek Piedziewicz
Usłyszeliśmy przecież jak Chrystus, Baranek Boży, spożywał paschalną wieczerzę z uczniami. Dokonało się to w przeddzień Jego śmierci na krzyżu, którą zapłacił za grzechy ludzi wszystkich epok. Wówczas spełniły się pragnienia i tęsknoty miliardów osób kiedykolwiek żyjących na ziemi: wyzwolenia od śmiertelności. Jak spożywanie ciała paschalnego baranka i posłużenie się jego krwią ocaliło mieszkających w Egipcie wyznawców Boga, tak spożywanie Ciała Chrystusa, Bożego Baranka, i przelanie Jego krwi na krzyżu, wyzwoliło od śmierci wiecznej.