Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł

Wielki Piątek

Sugestia programowa
10/04/20
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Posłuszny do końca Baranek prowadzony na śmierć za grzechy ludzi – to punkt centralny Liturgii Wielkiego Piątku.
Homilia do dorosłych
10/04/20 ks. Adam Kalbarczyk
Tuż przed swoim zamilknięciem zwrócił się jeszcze raz do swoich najbliższych, do tych, którzy wytrwali przy Nim do końca: Popatrz, to jest twój syn. Spójrz, oto twoja Matka. To znaczy: Troszczcie się o siebie wzajemnie! Maryja i Jan przyjmują te słowa jako przedstawiciele nas wszystkich. Pod krzyżem rodzi się wspólnota Kościoła.
Homilia do dorosłych
10/04/20 ks. Marek Piedziewicz
Słuchając dziś proroka Izajasza zostaliśmy przeniesieni do dnia najważniejszej ze śmierci, jakie widziała Ziemia. Usłyszeliśmy słowa o tajemniczym Słudze Jahwe. Czytając Stary Testament ani razu nie znajdziemy w nim imienia Jezus. Gdy jednak rozumiemy go w świetle życia Chrystusa dojdziemy do wniosku, że cały Stary Testament jest nim przepełniony. Nic więc dziwnego, że także w dzisiejszym fragmencie z Izajasza Kościół widział zapowiedź tego, co będzie losem Jezusa Chrystusa: odrzucenia, cierpienia, upokorzenia.