Wielki Piątek
Homilia do dorosłych

Śmierć

10/04/20 ks. Marek Piedziewicz
Słuchając dziś proroka Izajasza zostaliśmy przeniesieni do dnia najważniejszej ze śmierci, jakie widziała Ziemia. Usłyszeliśmy słowa o tajemniczym Słudze Jahwe. Czytając Stary Testament ani razu nie znajdziemy w nim imienia Jezus. Gdy jednak rozumiemy go w świetle życia Chrystusa dojdziemy do wniosku, że cały Stary Testament jest nim przepełniony. Nic więc dziwnego, że także w dzisiejszym fragmencie z Izajasza Kościół widział zapowiedź tego, co będzie losem Jezusa Chrystusa: odrzucenia, cierpienia, upokorzenia.