Wielki Piątek
Sugestia programowa

Stał się jedynym Kapłanem, ofiarując siebie Ojcu

10/04/20
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Posłuszny do końca Baranek prowadzony na śmierć za grzechy ludzi – to punkt centralny Liturgii Wielkiego Piątku.
Uczestniczący w tej celebracji człowiek uświadamia sobie na nowo wielkość miłości Boga, który tak ukochał świat, że wydał na okup za nasze grzechy swojego Jednorodzonego Syna. Posyłając Go, Ojciec uczynił dla nas grzechem Tego, który nie znał grzechu, a wszystko po to, aby dokonała się w nas Boża sprawiedliwość –  przywrócenie porządku doskonałości stworzenia. Jezus dobrowolnie zgodził się na taki kształt Bożego planu odkupienia ludzkości. Te przejmujące fakty rodzą w człowieku zdumienie i nadzieję, rozpalają miłość do Boga, wzbudzają w chrześcijaninie pragnienie odwdzięczenia się za wybawienie od śmierci. Kościół podpowiada, że najlepiej odpowiedzieć na tę miłość wysiłkiem posłuszeństwa Bogu Ojcu na wzór posłusznego do końca Jezusa (…). Człowiek, dzięki mocy Ducha Świętego potrafi w swej wolnej decyzji zdecydować się na wybór drogi posłuszeństwa do końca, tak jak potrafił wybierać ukrzyżowany Pan (KKK 2825).
 
„Wielka tajemnica wiary”
pod red. ks. Leszka Szewczyka
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.