Wigilia Paschalna

Sugestia programowa
11/04/20
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Wigilia Paschalna to największa i najczcigodniejsza ze wszystkich uroczystości roku liturgicznego (DH 48). Homilista ma możliwość odwołania się do licznych tekstów biblijnych (WLM 99), których zwieńczeniem jest ewangeliczna relacja o zmartwychwstaniu Pańskim.
Homilia do dorosłych
11/04/20 ks. Adam Kalbarczyk
My właśnie przez sześć minionych tygodni powstrzymywaliśmy się od tego radosnego śpiewu, zastępując go aklamacją: „Chwała Tobie, Słowo Boże” lub „Chwała Tobie, Królu wieków”. Przed chwilą – po tylu dniach postu i czynienia pokuty – to radosne „Alleluja” na nowo rozległo się w tym kościele i było naszym najuroczystszym śpiewem ku chwale naszego Pana Jezusa Chrystusa, który prawdziwie zmartwychwstał.
Homilia do dorosłych
11/04/20 ks. Marek Piedziewicz
Słowo Boże przeprowadziło nas poprzez szereg czytań ze Starego Testamentu. Ten jeden raz w roku mogliśmy w jednej liturgii na nowo usłyszeć słowo mówiące o historii zbawienia. Od stworzenia człowieka, poprzez grzech pierwszych ludzi, utworzenie ludu wybranego, zapowiedzi proroków – po nowe życie w Chrystusie i dar Ducha Świętego. Duchowo przenieśliśmy się do skalnego grobu, przy którym rozegrały się najważniejsze wydarzanie naszej wiary. Nie jest to jedynie zdarzenie z przeszłości, którą dziś rozpamiętujemy. To dzieje teraźniejszości i naszej przyszłości.