Wigilia Paschalna
Homilia do dorosłych

Alleluja!

11/04/20 ks. Adam Kalbarczyk
My właśnie przez sześć minionych tygodni powstrzymywaliśmy się od tego radosnego śpiewu, zastępując go aklamacją: „Chwała Tobie, Słowo Boże” lub „Chwała Tobie, Królu wieków”. Przed chwilą – po tylu dniach postu i czynienia pokuty – to radosne „Alleluja” na nowo rozległo się w tym kościele i było naszym najuroczystszym śpiewem ku chwale naszego Pana Jezusa Chrystusa, który prawdziwie zmartwychwstał.