Polecamy
Josemaria Escriva. Przekroczyć marzenia
Pedro Casciaro
KSIĄŻKA
39,90 zł 34,00 zł
Zmartwychwstanie Pańskie
Sugestia programowa

W Eucharystii zawiera się całe „duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha”

12/04/20
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Homilista może przypomnieć obchodzącym uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, że Bóg przez Jezusa pokonał śmierć i otworzył nam bramy życia wiecznego. Również my, odnowieni przez Ducha Świętego, możemy zmartwychwstać do nowego życia w światłości.
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: „Każdy ochrzczony, niezależnie od swojej funkcji w Kościele i stopnia pouczenia w swojej wierze, jest aktywnym podmiotem ewangelizacji i byłoby rzeczą niestosowną myśleć o schemacie ewangelizacji realizowanym przez kwalifikowanych pracowników, podczas gdy reszta ludu wiernego byłaby tylko odbiorcą ich działań” (Evangelii gaudium, 120). Rozpalony cudem zmartwychwstania człowiek nie może zatrzymać tej informacji tylko dla siebie, ale rozumie, że każda Msza Święta, podczas której dokonuje się misterium zbawienia, jest posłaniem wiernych (missio), aby dzielili się tym, co sami odkryli dzięki łasce wiary, i starali się pełnić wolę Boga.

„Wielka tajemnica wiary”
pod red. ks. Leszka Szewczyka
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.