Apostolstwo modlitwy
Homilia do dorosłych

Wyzwoleni ku wolności (na kwiecień)

01/04/20 ks. Paweł Szpyrka SJ
Intencja powszechna: Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i towarzyszenie.