Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa

Godzina święta (kwiecień)

03/04/20 ks. Maciej K. Kubiak
Pójdź za Mną Teksty nabożeństwa można wykorzystać podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwszy czwartek miesiąca lub w innym dniu kwietnia. W tym miesiącu chcemy adorować Chrystusa, obecnego w Najświętszym Sakramencie, który został wydany za nas na śmierć. Tegoroczny program duszpasterski koncentruje się na tajemnicy Eucharystii, która jest pamiątką Jego ofiary, złożonej na krzyżu. Pierwszy czwartek kwietnia (2 IV) przypada w dniu 15. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II a zarazem w roku 100. rocznicy jego urodzin, który przeżywamy jako Rok Papieski św. Jana Pawła II.