Polecamy
Idźcie i ewangelizujcie ochrzczonych
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł
Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa

Pierwszy piątek kwietnia (do dzieci)

03/04/20
Miłość jest najważniejsza Oz 14, 2-10; Mk 12, 28 b-34