Co miesiąc - adoracje, nabożeństwa

Pierwszy piątek marca (do dzieci)

06/03/20 Danuta Szelejewska
Pan pragnie mojego dobra Ez 37, 24-28; Mt 21, 33-46