Polecamy
Homilie okolicznościowe
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza: Jakże się to stanie w moim życiu? (25 III)

25/03/20 Sławomir Zatwardnicki
Na zasadzie „odruchu Pawłowa” myśli słuchacza Ewangelii zapewne bezwiednie podążą ku podziwianiu Najświętszej Maryi Panny. A może by spróbować odczytać tę perykopę raczej w kluczu wizji Boga i Jego relacji ze stworzeniem, jaka się tutaj rysuje?
Okazuje się także…
Jest znamienne, że do Pełnej Łaski nie przychodzi sam Bóg, lecz posłany przez Niego anioł. Oznacza to, że Stwórca lubi angażować istoty stworzone w realizację swoich zamiarów. (Wiemy też, że niedługo Matka Boża wybierze się w góry, również spełniając w ten sposób zamiar Boga). Przy okazji okazuje się także, że „Pan z Tobą” nie oznacza koniecznie odczuwalnej czy w jakiś inny sposób przeżywalnej obecności Bożej.
Relacja Łukasza zwraca uwagę również na przedziwną współpracę stworzenia ze Stwórcą. Z jednej strony jedynie Bóg jest Panem, który nawet nie pyta Maryi o zgodę, lecz oznajmia przez posłańca swoją wolę. Z drugiej strony Wcielenie nie dokonałoby się, gdyby Niepokalana nie wypowiedziała swojego „fiat”. Wydaje się, jakby Bóg i Matka Boża prześcigali się w okazywaniu sobie szacunku; On zachowując wolną wolę człowieka, Ona przestrzegając posłuszeństwa, jakie Stwórcy winno okazywać stworzenie.
 
Głębsza kwestia
Wydaje się, że właśnie na tle tych relacji Boga z Dziewicą, warto byłoby kaznodziei przekazać istotne wskazówki dotyczące życia chrześcijańskiego. W jaki sposób przygotować się na „nawiedzenia” Boże? Jak zachować serce gotowe do rozważania tego, co Bóg czyni? I jak w końcu dyskutować z Bogiem czy wyrażać swoje wątpliwości, żeby z jednej strony zachować poddanie Jemu, a z drugiej nie stać się bezrefleksyjnym sługą Pańskim?
We wszystkim tym kryje się jednak kwestia głębsza: powołanie Matki Bożej, które rzuca światło na nasze mniejsze powołania. Pewne rzeczy są zachowane jedynie dla Niej, z kolei w czymś jednak będziemy do Niej podobni. Dlatego podziw dla Najświętszej Maryi Panny, do którego teraz możemy wrócić, nie może obejść się bez Jej naśladowania. Jakże się to stanie – moja płodna w owoce relacja z Bogiem?
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.