Polecamy
Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego... Kazania katechizmowe cz. I
ks. Piotr Ostański
KSIĄŻKA
20,00 zł 17,00 zł
Kazania pasyjne
Homilia do dorosłych

Czy cierpienie ma sens? (4 niedziela Wielkiego Postu)

22/03/20 ks. Paschalis Kowalski
Cierpienie niejednokrotnie otwiera nam oczy na drugiego człowieka. Anna Kamieńska w poemacie „Drugie szczęście Hioba” wypowiedziała głęboką prawdę o dojrzewaniu naszej wrażliwości: „Cierpiałeś Hiobie po to, aby urosło twoje serce i mogło pomieścić wszystko”. Jakże często się zdarza, że własne cierpienia pomagają nam w dostrzeżeniu cierpienia innych. Dopiero wtedy rozumiemy, że w cierpieniu człowiek boleśnie odczuwa swoją samotność. Sami cierpiąc, stajemy się zdolni rozumieć cierpiącego...