Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Kazania pasyjne
Homilia do dorosłych

Czy cierpienie ma sens? (4 niedziela Wielkiego Postu)

22/03/20 ks. Paschalis Kowalski
Cierpienie niejednokrotnie otwiera nam oczy na drugiego człowieka. Anna Kamieńska w poemacie „Drugie szczęście Hioba” wypowiedziała głęboką prawdę o dojrzewaniu naszej wrażliwości: „Cierpiałeś Hiobie po to, aby urosło twoje serce i mogło pomieścić wszystko”. Jakże często się zdarza, że własne cierpienia pomagają nam w dostrzeżeniu cierpienia innych. Dopiero wtedy rozumiemy, że w cierpieniu człowiek boleśnie odczuwa swoją samotność. Sami cierpiąc, stajemy się zdolni rozumieć cierpiącego...