Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Słuchając Franciszka
Homilia do dorosłych

Słuchajcie Słowa życia! (na marzec)

01/04/20 ks. Paweł Szpyrka SJ
Na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia Franciszek skierował do Kościoła list Misericordia et misera. To właśnie w nim po raz pierwszy pojawiła się idea „jednej niedzieli poświęconej w całości słowu Bożemu, aby zrozumieć niewyczerpane bogactwo pochodzące z nieustannego dialogu między Bogiem a Jego ludem” (MM 7). List zbierając owoce tego niezwykłego czasu, był równocześnie spojrzeniem w przyszłość, aby „nasze wspólnoty nadal mogły być żywe i dynamiczne w dziele nowej ewangelizacji; codziennie kształtowane przez odnawiającą moc miłosierdzia” (MM 5).