Słuchając Franciszka
Homilia do dorosłych

Słuchajcie Słowa życia! (na marzec)

01/04/20 ks. Paweł Szpyrka SJ
Na zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia Franciszek skierował do Kościoła list Misericordia et misera. To właśnie w nim po raz pierwszy pojawiła się idea „jednej niedzieli poświęconej w całości słowu Bożemu, aby zrozumieć niewyczerpane bogactwo pochodzące z nieustannego dialogu między Bogiem a Jego ludem” (MM 7). List zbierając owoce tego niezwykłego czasu, był równocześnie spojrzeniem w przyszłość, aby „nasze wspólnoty nadal mogły być żywe i dynamiczne w dziele nowej ewangelizacji; codziennie kształtowane przez odnawiającą moc miłosierdzia” (MM 5).