Polecamy

Spotkanie wspólnoty różańcowej

Homilia do dorosłych
07/03/20 ks. Franciszek Zawadzki
Jego początki sięgają dnia objawienia, jakiego miał doznać Indianin, Juan Diego, 12 grudnia 1531 roku na górze Tepeyac, dziś leżącej w granicach ogromnego miasta Meksyk. To właśnie jego płaszcz stał się materiałem, na którym widnieje obraz Matki Bożej z Guadalupe. Juan Diego miał na polecenie Maryi zawinąć w płaszcz – mimo zimowej pory – róże, które na dowód prawdomówności miał pokazać miejscowemu biskupowi.
Homilia do dorosłych
04/04/20 ks. Franciszek Zawadzki
Obraz przedstawia scenę, którą przypominamy sobie podczas rozważania jednej z tajemnic różańca: jest nią ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi. Maryja przedstawiona na obrazie znajduje się w centrum, koronę na jej głowę nakładają wspólnie Ojciec i Syn Boży. Duch Święty pod postacią gołębicy unosi się nad głową Maryi.