Polecamy
Spotkanie wspólnoty różańcowej
Homilia do dorosłych

Koronacja Matki Bożej – El Greco (na kwiecień)

04/04/20 ks. Franciszek Zawadzki
Obraz przedstawia scenę, którą przypominamy sobie podczas rozważania jednej z tajemnic różańca: jest nią ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi. Maryja przedstawiona na obrazie znajduje się w centrum, koronę na jej głowę nakładają wspólnie Ojciec i Syn Boży. Duch Święty pod postacią gołębicy unosi się nad głową Maryi.