Polecamy
W TYCH MIESIĄCACH

Strzeżmy z miłością tego, czym Bóg nas obdarzył!

01/03/20 ks. Maciej K. Kubiak
Wielki Post rozpoczął się pod koniec lutego, jednak pierwsza niedziela okresu przygotowania paschalnego zbiega się z początkiem marca i dlatego suplement z rozważaniami drogi krzyżowej dla dorosłych i dzieci dołączamy do tego wydania „Biblioteki Kaznodziejskiej”. Wraz z redakcją „Małego Przewodnika Katolickiego” przygotowaliśmy też pomoce duszpasterskie w postaci krzyża 3D (więcej we wprowadzeniu do suplementu oraz na okładce). Wielki Post to również czas rekolekcji parafialnych i szkolnych – w przeprowadzeniu tych drugich mogą pomóc materiały przygotowane przez doświadczonego rekolekcjonistę ks. Andrzeja Ziółkowskiego CM oraz młodego duszpasterza, zaangażowanego w szereg działań ewangelizacyjnych, ks. Piotra Śliżewskiego. W dziale „Sytuacje duszpasterskie” proponujemy również rozważanie męki Pańskiej, zawarte w sześciu kazaniach pasyjnych, przygotowanych przez ks. Paschalisa Kowalskiego. Jeszcze przed Niedzielą Palmową przeżywać będziemy 15. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II – przypada ona 2 kwietnia, w pierwszy czwartek miesiąca – z tą myślą zamieszczamy adorację Najświętszego Sakramentu (Godzina Święta na kwiecień).
Przed nami marzec i kwiecień – z Wielkim Postem, którego zwieńczeniem będzie Wielki Tydzień i Święte Triduum Paschalne oraz okresem wielkanocnym z niedzielą Miłosierdzia Bożego (19 kwietnia), ustanowioną przez św. Jana Pawła II, któremu Kościół w Polsce poświęcił cały rok – Rok Świętego Jana Pawła II – w związku z 100. rocznicą jego urodzin. Może warto więc przypomnieć już teraz jego słowa, wygłoszone w Wielką Środę, 16 kwietnia 2003 roku: „Uczestnicząc w obrzędach Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku oraz Wigilii Paschalnej, będziemy wspominać ostatnie godziny ziemskiego życia Jezusa, u którego kresu jaśnieje światło zmartwychwstania (…). Wspominanie tej głównej tajemnicy wiary rodzi również konieczność jej realizacji w konkretnej rzeczywistości naszego życia. Oznacza uznanie, że męka Chrystusa trwa nadal w dramatycznych wydarzeniach, które niestety i w naszych czasach boleśnie dotykają tylu ludzi we wszystkich częściach świata. Tajemnica krzyża i zmartwychwstania daje nam jednak pewność, że w ludzkich sprawach ostatnie słowo nie należy do nienawiści, przemocy, krwi i śmierci. Ostateczne zwycięstwo odnosi Chrystus, i musimy na nowo rozpoczynać od Niego, jeśli pragniemy przygotować dla wszystkich przyszłość opartą na fundamencie prawdziwego pokoju, sprawiedliwości i solidarności”. Pamiętajmy o tych słowach naszego wielkiego rodaka, rozpoczynając Wielki Post i przypominajmy je sobie i naszym wspólnotom parafialnym, gdy będziemy przygotowywać liturgię Triduum Paschalnego.
 
Rekolekcje i kazania pasyjne
Wielki Post rozpoczął się pod koniec lutego, jednak pierwsza niedziela okresu przygotowania paschalnego zbiega się z początkiem marca i dlatego suplement z rozważaniami drogi krzyżowej dla dorosłych i dzieci dołączamy do tego wydania „Biblioteki Kaznodziejskiej”. Wraz z redakcją „Małego Przewodnika Katolickiego” przygotowaliśmy też pomoce duszpasterskie w postaci krzyża 3D (więcej we wprowadzeniu do suplementu oraz na okładce). Wielki Post to również czas rekolekcji parafialnych i szkolnych – w przeprowadzeniu tych drugich mogą pomóc materiały przygotowane przez doświadczonego rekolekcjonistę ks. Andrzeja Ziółkowskiego CM oraz młodego duszpasterza, zaangażowanego w szereg działań ewangelizacyjnych, ks. Piotra Śliżewskiego. W dziale „Sytuacje duszpasterskie” proponujemy również rozważanie męki Pańskiej, zawarte w sześciu kazaniach pasyjnych, przygotowanych przez ks. Paschalisa Kowalskiego. Jeszcze przed Niedzielą Palmową przeżywać będziemy 15. rocznicę śmierci św. Jana Pawła II – przypada ona 2 kwietnia, w pierwszy czwartek miesiąca – z tą myślą zamieszczamy adorację Najświętszego Sakramentu (Godzina Święta na kwiecień).
 
Chciałbym prosić wszystkich
Nasze lokalne rocznice czy programy duszpasterskie, w których realizacji „Biblioteka Kaznodziejska” wraz z całym gronem stałych współpracowników – świeckich i duchownych – stara się uczestniczyć, niech nie przesłonią nam prawdy, że jesteśmy cząstką Kościoła powszechnego – jednego, Chrystusowego Kościoła, który jest posłany by nieść Dobrą Nowinę o zbawieniu całemu światu. Chcemy więc pamiętać nie tylko o naszych, polskich sprawach, ale też o 7. rocznicy wyboru papieża Franciszka – naszego papieża, który inaugurując swój pontyfikat w uroczystość św. Józefa, 19 marca 2013 roku, skierował do nas ważną i wciąż aktualną prośbę: „Chciałbym prosić wszystkich tych, którzy zajmują odpowiedzialne stanowiska w dziedzinie gospodarczej, politycznej i społecznej, wszystkich mężczyzn i kobiety dobrej woli: bądźmy «opiekunami» stworzenia, Bożego planu wypisanego w naturze, opiekunami bliźniego, środowiska. Nie pozwólmy, by znaki zniszczenia i śmierci towarzyszyły naszemu światu! By jednak «strzec» musimy też troszczyć się o nas samych! Pamiętajmy, że nienawiść, zazdrość, pycha zanieczyszczają życie! Tak więc strzec oznacza czuwać nad naszymi uczuciami, nad naszym sercem, gdyż z niego wychodzą intencje dobre i złe: te, które budują i te, które niszczą! Nie powinniśmy bać się dobroci, ani też wrażliwości! (…).
 
Strzec każdej osoby, zwłaszcza najuboższej
Troszczenie się, strzeżenie wymaga, by było ono przeżywane z wrażliwością. W Ewangeliach św. Józef jawi się jako człowiek silny, mężny, robotnik, ale w jego charakterze pojawia się wielka wrażliwość, która nie jest cechą człowieka słabego – wręcz przeciwnie – oznacza siłę ducha i zdolność do zwrócenia uwagi, współczucia, prawdziwej otwartości na bliźniego, miłości. Nie powinniśmy bać się dobroci, czułości! (…). Strzec Jezusa wraz z Maryją, strzec całego stworzenia, strzec każdej osoby, zwłaszcza najuboższej, strzec nas samych: to właśnie jest posługa, do której wypełniania powołany jest Biskup Rzymu, ale do której wezwani jesteśmy wszyscy, aby zajaśniała gwiazda nadziei: Strzeżmy z miłością tego, czym Bóg nas obdarzył!”.
 
 
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.