2 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Sugestie programowe

19/01/20
„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (J 1, 29)
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: W homilii warto podjąć temat bycia „rozumnym narzędziem” w ręku Boga. Czytania przywołują trzy ważne postaci z historii zbawienia: Sługę Pańskiego, św. Pawła oraz św. Jana Chrzciciela. Choć każdy z nich żył i działał w innym miejscu i czasie, i każdy realizował ściśle określoną przez Boga misję, to jednak de facto wszyscy trzej mieli doprowadzić to tego samego – do tego, by zbawienie dotarło do adresatów słowa Bożego! Sługa Pański, zapowiadany i opisywany przez proroka Izajasza, jest identyfikowany z Izraelem, lecz posiada cechy oczekiwanego Mesjasza Pańskiego. Wskazują na to zadania, jakie stawia przed Nim Bóg: nawracać, gromadzić, dźwigać z upadku, sprowadzić ocalałych i, co najistotniejsze, doprowadzać do odkrycia prawdy o zbawieniu. Apostoł posłany jest zarówno do tych, którzy już uwierzyli w Pana, jak i do tych, którym Ewangelia głoszona jeszcze nie była. Tych pierwszych ma napominać, zachęcać i umacniać, tych drugich nawracać.
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020