2 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Życzliwymi bądźcie

19/01/20
Kolejny w naszym życiu Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan, przeżywany jest w tym roku pod hasłem: „Życzliwymi bądźmy”. Te słowa proponują nam wyjście z darem miłości, przebaczenia, pokoju i jedności do każdego napotkanego człowieka. Nie zamykają nas na innych, ale bezwarunkowo otwierają nasze serca na drugiego, nawet wtedy kiedy jest inny w jakimkolwiek wymiarze naszego i jego życia. Szukajmy najpierw Baranka Bożego, gładzącego nasz grzech, szukajmy u Niego źródła świętości z doświadczeniem przebaczenia grzechów.