Polecamy

2 niedziela po Narodzeniu Pańskim

Sugestia programowa
05/01/20
Na dary „łaski i prawdy” odpowiedzieć miłością i wiernością Bogu
05/01/20 Anna Lipczyńska
Kolejne odkrycie: o wybraniu nas już przed założeniem świata, abyśmy byli święci. Następne: o tym, że trzeba prosić Boga o ducha mądrości, aby móc Go poznać. Trzeba prosić o „światłe oczy serca” potrzebne, by poznać tę nadzieję, do której Bóg nas wzywa oraz poznać bogactwo czekające na nas wśród świętych, w bliskości Boga. Co za perspektywa widzenia! Czyżby to było możliwe już w obecnej rzeczywistości? I jeszcze to: Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Zatem i mnie ta światłość również dotknęła w momencie urodzenia? Naprawdę?
Homilia do dorosłych
05/01/20 ks. Mariusz Pohl
Uroczystość Bożego Narodzenia uświadomiła nam, że Bóg obdarował nas swoim Synem. Bóg stał się człowiekiem, jednym z nas. To nas wszystkich nobilituje i podnosi nasze człowieczeństwo na wyższy poziom. Bóg stał się człowiekiem, byśmy my mogli stać się dziećmi Boga. I rzeczywiście nimi jesteśmy. To wielka godność, przywilej i obietnica, wręcz gwarancja pełni życia.
Homilia do dorosłych
05/01/20 ks. Dariusz Dąbrowski COr
Żeby orędzie Boga trafiło do ludzi, żeby nastąpiła komunikacja potrzebny jest: nadawca komunikatu, czyli mówiący; odbiorca tego komunikatu, czyli słuchający oraz język, którym posługują się mówiący i słuchający, zrozumiały dla nich obojga. Bóg kiedyś wybrał sobie język, którym się posłużył – to hebrajski i grecki. Wybrał sobie też lud, któremu powiedział o sobie, że jest, że kocha, że przebacza i tęskni za człowiekiem. Jednak specjaliści od komunikacji stwierdzają zgodnie, że równie ważne, jak mówienie jest słuchanie.
Homilia do młodzieży
05/01/20 s. Urszula Kłusek SAC
Kto z was widział Boga? Nie na obrazku, ale na własne oczy, twarzą w twarz tak jak teraz widzicie mnie i jak widzicie inne osoby w tym kościele? Nikt? Zgadzam się. Tak Boga nie widzieliśmy. Kto chciałby w taki sposób zobaczyć Boga? Dla tych, którzy tego pragną, też mam dobrą wiadomość: każdy z nas spotka się z Bogiem twarzą w twarz. I pozna Boga. Pozna tak dobrze, jak Bóg zna każdego z nas z osobna.
Homilia do dzieci
05/01/20 bp Antoni Długosz
Proponowane pomoce: obraz dziecka piszącego; dziecka grającego na instrumencie oraz obraz św. Jana Pawła II i bł. Hiacynty i bł. Franciszka. Do drugiej części homilii: obraz św. Pawła, św. Jana Apostoła, obraz gór lub morza, obraz Pana Jezusa oraz obraz św. Jana Chrzciciela, a także obraz Bożych przykazań, Bożego narodzenia i obraz chrztu dziecka oraz świece. Nasze życiorysy W ciągu życia będziemy pisali nasze życiorysy (pokazać): starając się o przyjęcie do szkoły, na wyższą uczelnię, czy też do pracy. W tych przesłaniach mówimy o zainteresowaniach (obraz), umiejętnościach, dokonaniach i sukcesach. Znamy Polaków, którzy zasłużyli, by o ich życiu pisano książki, sztuki teatralne, a nawet nakręcano filmy.