2 niedziela po Narodzeniu Pańskim
Homilia do dorosłych

Najbardziej dosadny język Boga

05/01/20 ks. Dariusz Dąbrowski COr
Żeby orędzie Boga trafiło do ludzi, żeby nastąpiła komunikacja potrzebny jest: nadawca komunikatu, czyli mówiący; odbiorca tego komunikatu, czyli słuchający oraz język, którym posługują się mówiący i słuchający, zrozumiały dla nich obojga. Bóg kiedyś wybrał sobie język, którym się posłużył – to hebrajski i grecki. Wybrał sobie też lud, któremu powiedział o sobie, że jest, że kocha, że przebacza i tęskni za człowiekiem. Jednak specjaliści od komunikacji stwierdzają zgodnie, że równie ważne, jak mówienie jest słuchanie.