2 niedziela po Narodzeniu Pańskim
Sugestia programowa

Sugestie programowe

05/01/20
Na dary „łaski i prawdy” odpowiedzieć miłością i wiernością Bogu
Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: Oświeceni Bożą mądrością, obdarowani „łaską i prawdą” otrzymaną w Jezusie Chrystusie, uczestnicy liturgii zostali umocnieni, aby odpowiedzieć na te dary miłością i wiernością Bogu. Zarówno miłość, jak i wierność wyrażają się najpierw przez poznanie prawdy, którą Jezus przyniósł światu, a następnie trwanie w niej, wyrażające się postępowaniem w Duchu Prawdy. Duch Święty umacnia chrześcijan do „mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad” (…). Mądrość Boża wzmacnia wyznawców Chrystusa do trwania przy Prawdzie jedynej – Jezusie Chrystusie. Nie pozwala ona ulegać fałszywym kompromisom, nie godzi się na rozmywanie prawdy i tego bezpośrednią konsekwencję – rozcieńczanie zasad moralnych wypływających z nauki Jezusa. Mądrość dla chrześcijanina to nie tylko dar, ale i zadanie, misja do spełnienia, skarb, który chrześcijanin powinien stale w sobie rozwijać i chronić.
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.