2 niedziela po Narodzeniu Pańskim

Sugestie słuchacza: Poruszające odkrycie

05/01/20 Anna Lipczyńska
Kolejne odkrycie: o wybraniu nas już przed założeniem świata, abyśmy byli święci. Następne: o tym, że trzeba prosić Boga o ducha mądrości, aby móc Go poznać. Trzeba prosić o „światłe oczy serca” potrzebne, by poznać tę nadzieję, do której Bóg nas wzywa oraz poznać bogactwo czekające na nas wśród świętych, w bliskości Boga. Co za perspektywa widzenia! Czyżby to było możliwe już w obecnej rzeczywistości? I jeszcze to: Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Zatem i mnie ta światłość również dotknęła w momencie urodzenia? Naprawdę?