Polecamy
Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Poradnik praktyczny
Jacques Vernay, Bénédicte Draillard
KSIĄŻKA
24,90 zł 8,00 zł

3 niedziela okresu zwykłego

Sugestia programowa
26/01/20
Eucharystia zasadą jedności Kościoła wokół Chrystusa i przynależności do Niego
26/01/20 Patryk Jakubowski
Inspirującym dla mnie mottem jest krąg tematyczny i hasło: „Wielka tajemnica wiary”. Czym jest „wielka tajemnica wiary”? Czy da się na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć? Przecież zjednoczeni we wspólnocie Kościoła wyznajemy wspólnie wiarę, a jednak każdy z nas na podłożu emocjonalnym inaczej odczuwa Boga. Czy w Kościele jest miejsce na indywidualizm każdego wiernego?
Homilia do dorosłych
26/01/20 ks. Maciej Szczepaniak
Tyle razy słyszeliśmy już zachętę do czytania i słuchania słowa Bożego. Po co nam Biblia? Bo często, jak lud oczekujący na Mesjasza z wizji proroka, kroczymy w ciemnościach, przebywamy w kraju mroku. Słowo Boże jest światłością, przynosi pociechę, wesele, radość. Słowo Boże sprawia, że człowiek raduje się jak żniwiarz, który zebrał obfite plony. Wizja proroka Izajasza tchnie w nas nadzieję, że nie ma takiego jarzma, którego nie można by pokonać dzięki słowu Boga.
Homilia do dorosłych
26/01/20 ks. Paschalis Kowalski
Dziś taką krainą Zabulona i Neftalego stała się właściwie cała ziemia. Świat rozdarty jest przez zwalczające się potęgi polityczne, gospodarcze i militarne. W wielu krajach toczy się wojna niosąca przelew krwi i bezmiar cierpienia. Część ludzkości opływa we wszystko, a część umiera z głodu. Niezgoda rozdziera wiele narodów, a nawet nasze rodziny i środowiska. Ludzie kłócą się, biją, a nawet mordują z byle powodu. Czasem chodzi o sto złotych, czasem o jedno słowo wypowiedziane w gniewie lub bez zastanowienia, a niekiedy przyczyną trwającej latami niezgody bywa jedno nieme spojrzenie. Nieraz sąsiedzkie ściany, miedze, płoty i drogi naznaczone są przekleństwami, nienawiścią i ubliżającymi czynami.
Homilia do młodzieży
26/01/20 ks. Jacek Zjawin
W pierwotnym Kościele nie było idealnie. Słyszymy dziś o tym w drugim czytaniu. Było tam normalnie. Były rozłamy, ludzka zawiść, słabość i grzech. Tak wyglądał Kościół dwadzieścia lat po założeniu go przez Chrystusa, tak wyglądał Kościół założony przez św. Pawła w Koryncie, w ostatnim miejscu, w którym można by spodziewać się Boga. Jeśli dostrzegamy dziś nieidealność Kościoła to znaczy, że jesteśmy w tym właściwym miejscu, które lubi Jezus.
Homilia do dzieci
26/01/20 ks. Dariusz Zuber
W Ewangelii czytamy, że Pan Jezus głosił królestwo Boże. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Królestwo Pana Jezusa jest wszędzie tam, gdzie widać panowanie Chrystusa. Czyli gdzie miłość, wiara, sprawiedliwość, przebaczenie, modlitwa charakteryzuje nasze życie. Pan Jezus w Ewangelii powiedział, że „królestwo Boże jest w nas”. Jezusowe królestwo jest więc w sercach Jego naśladowców, poddanych. Uczniowie Pana Jezusa doświadczyli w swoim życiu, że naśladowanie Jezusa zmienia ich serca i powoduje, że są szczęśliwymi ludźmi.