3 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Jezus w naszym sercu

26/01/20 ks. Dariusz Zuber
W Ewangelii czytamy, że Pan Jezus głosił królestwo Boże. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. Królestwo Pana Jezusa jest wszędzie tam, gdzie widać panowanie Chrystusa. Czyli gdzie miłość, wiara, sprawiedliwość, przebaczenie, modlitwa charakteryzuje nasze życie. Pan Jezus w Ewangelii powiedział, że „królestwo Boże jest w nas”. Jezusowe królestwo jest więc w sercach Jego naśladowców, poddanych. Uczniowie Pana Jezusa doświadczyli w swoim życiu, że naśladowanie Jezusa zmienia ich serca i powoduje, że są szczęśliwymi ludźmi.