Polecamy
Aha, o to chodzi! Domowniczek przygotowujący dziecko i rodzinę do I Komunii Świętej Best
seller
praca zbiorowa pod red. ks. Pawła Płaczka
KSIĄŻKA
19,90 zł 16,90 zł
3 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Niedziela słowa

26/01/20 ks. Maciej Szczepaniak
Tyle razy słyszeliśmy już zachętę do czytania i słuchania słowa Bożego. Po co nam Biblia? Bo często, jak lud oczekujący na Mesjasza z wizji proroka, kroczymy w ciemnościach, przebywamy w kraju mroku. Słowo Boże jest światłością, przynosi pociechę, wesele, radość. Słowo Boże sprawia, że człowiek raduje się jak żniwiarz, który zebrał obfite plony. Wizja proroka Izajasza tchnie w nas nadzieję, że nie ma takiego jarzma, którego nie można by pokonać dzięki słowu Boga.