3 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Sugestie programowe

26/01/20
Eucharystia zasadą jedności Kościoła wokół Chrystusa i przynależności do Niego
Eucharystia zasadą jedności Kościoła wokół Chrystusa i przynależności do Niego

Kontynuacja obchodzonego w liturgii misterium Chrystusa w życiu człowieka: W centrum liturgii słowa jest Jezus Chrystus, który przychodzi, aby wypełnić zamysły Boga Ojca, wypełnić Jego wolę, ocalić wszystko i wszystkich, z bezgranicznej miłości (…). Homilista może ukazać korzyść z przyjścia Pana na zasadzie kontrastów, tak jak czyni to prorok Izajasz: w miejsce upokorzenia – chwała (radykalna zmiana sytuacji życiowej); zamiast ciemności – światłość wielka (odkrycie prawdy); w miejsce smutku – radość i wesele (osiąganie realnego szczęścia); zamiast zniewolenia i uciemiężenia (czego symbolem jest ciężkie jarzmo, drążek na ramieniu i pręt ciemiężcy) – prawdziwa wolność (osiągnięcie konkretnego dobra). Trzeba dawać za wzór św. Pawła, który upomina i wzywa do konkretnej postawy, stosując podobną dychotomię: w miejsce niezgody, rozłamów i braku jedności (ducha i myśli) – jedność wokół
Chrystusa i świadomość przynależności przede wszystkim do Pana.
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020