3 niedziela okresu zwykłego

Sugestie słuchacza: Czy istnieje jeden klucz?

26/01/20 Patryk Jakubowski
Inspirującym dla mnie mottem jest krąg tematyczny i hasło: „Wielka tajemnica wiary”. Czym jest „wielka tajemnica wiary”? Czy da się na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć? Przecież zjednoczeni we wspólnocie Kościoła wyznajemy wspólnie wiarę, a jednak każdy z nas na podłożu emocjonalnym inaczej odczuwa Boga. Czy w Kościele jest miejsce na indywidualizm każdego wiernego?