3 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej drodze

26/01/20 ks. Paschalis Kowalski
Dziś taką krainą Zabulona i Neftalego stała się właściwie cała ziemia. Świat rozdarty jest przez zwalczające się potęgi polityczne, gospodarcze i militarne. W wielu krajach toczy się wojna niosąca przelew krwi i bezmiar cierpienia. Część ludzkości opływa we wszystko, a część umiera z głodu. Niezgoda rozdziera wiele narodów, a nawet nasze rodziny i środowiska. Ludzie kłócą się, biją, a nawet mordują z byle powodu. Czasem chodzi o sto złotych, czasem o jedno słowo wypowiedziane w gniewie lub bez zastanowienia, a niekiedy przyczyną trwającej latami niezgody bywa jedno nieme spojrzenie. Nieraz sąsiedzkie ściany, miedze, płoty i drogi naznaczone są przekleństwami, nienawiścią i ubliżającymi czynami.