5 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Być przykładem dla innych

09/02/20 diakon Konrad Sulmirski
Tym, co przeważa w dzisiejszej liturgii słowa i niejako stanowi jej myśl przewodnią jest motyw światła. Prorok Izajasz przez światło człowieka rozumie jego dobre uczynki, zwłaszcza te, które stanowią konkretny wyraz miłości względem drugiej osoby. Można by powiedzieć, że dzięki tym czynom – w rozumieniu proroka – objawia się w człowieku Boża chwała, która w pierwszej kolejności rozświetla mroki jego życia, a następnie promieniuje na zewnątrz jego istoty.