5 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Eucharystia pozwala prowadzić życie w zjednoczeniu z Chrystusem oraz przyczyniać się do zbawienia świata

09/02/20
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Sól i światło to symbole zadań, jakie powinni spełniać uczniowie Jezusa w świecie (…). Homilista może zachęcić wiernych do postawy ofiarowania siebie samych Bogu i doskonalenia się „w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie z sobą, aby w końcu Bóg był wszystkim we wszystkich” (KL 48).
Spożywanie Chleba Eucharystycznego i picie z jednego Kielicha pozwala nam prowadzić życie w zjednoczeniu z Chrystusem oraz przyczyniać się do zbawienia świata (…). Homilista może tu ukazywać istotną rolę osobistego świadectwa, polegającego nie tylko na wypowiadaniu pięknych słów, zachęcających do wyboru Boga i Jego Ewangelii, lecz także na postępowaniu, które je uwiarygadnia i prowadzi innych do nawrócenia i uwielbienia Boga.
 
„Wielka tajemnica wiary” (red. ks. Leszek Szewczyk)
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.