5 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Oddaj mi nędzę twoją

09/02/20 ks. Szymon Bajon
Co widzą dziś ludzie, gdy na nas patrzą? Co widzą, gdy patrzą dziś na ludzi, którzy nazywają się ludźmi Kościoła i na wszystkich, którzy przyznają się dzisiaj do bycia uczniami Chrystusa? Pewnie mogą zobaczyć wiele… Widzą duchownych wytrwale walczących o bycie wiernym powołaniu, ale widzą i tych, którzy temu powołaniu się sprzeniewierzyli. Widzą rzesze sióstr i braci zakonnych, którzy na co dzień tracą swoje życie dla Jezusa i widzą tych, którzy nie potrafią stracić niczego...