Polecamy
Niepłodność. Duchowy i praktyczny poradnik dla małżeństw
Angelique Ruhi-López, Carmen Santamaría
KSIĄŻKA
29,90 zł 10,00 zł

6 niedziela okresu zwykłego

Sugestia programowa
16/02/20
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Dziełem Boskiego Prawodawcy, narodzonego pod Prawem w osobie Syna, jest doskonałe wypełnienie Prawa. W Jezusie Prawo ukazuje się jako wyryte w sercu Sługi, który staje się „Przymierzem dla ludzi”.
Homilia do dorosłych
16/02/20 Rafał Bernard
Chrystus dostrzegł potrzebę wypełnienia ram – doprecyzowania przykazań, sprowadzenia ich do codziennych, a kluczowych sytuacji. Jakby chciał poprowadzić coraz bardziej świadomego człowieka dalej, głębiej, do pełni. Tylko czemu służą te przerysowane obrazy odcinania członków i wyłupywania oczu? Czy potrząśnięciu człowiekiem? Podkreśleniu konieczności zdecydowanych kroków? Brakuje tu jednak realnego konkretu, potrzeba wyjaśnienia, na czym realnie ma to „wyłupanie” i „odcięcie” polegać w mojej codzienności...
Homilia do dorosłych
16/02/20 ks. Robert Klemens COr
Dla wierzącego fundamentem wolności jest wolność Boga, na którego „obraz i podobieństwo” został stworzony człowiek. Zostało on również obdarowany nieskrępowanym darem wolności. Ten dar wiązał się zawsze i wiąże się do dzisiaj z możliwością wybierania. To również zaplanował Bóg, który najdotkliwiej przeżywa konsekwencje wyborów człowieka prowadzących do utraty wolności, czyli zbudowania jej na swojej a nie na Bożej wizji wolności.
Homilia do dorosłych
16/02/20 ks. Kazimierz Kubat SDS
W dzisiejszej ewangelii Chrystus zadaje kłam wszystkim tego rodzaju permisywistycznym rozumowaniom, mówiąc: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo, albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale je wypełnić”. I jakby dla podkreślenia ważności i uniknięcia wszelkich niedomówień rozważa wszystkie najbardziej dyskutowane przykazania Starego Testamentu: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie przysięgaj fałszywie. I do każdego z nich stosuje tę samą konstrukcję: „w starym prawie powiedziano..., a ja wam powiadam”, i tutaj niejako podnosi poprzeczkę...
Homilia do młodzieży
16/02/20 ks. Wojciech Nowicki
Jezus domaga się od swoich uczniów większej sprawiedliwości. To oznacza, że zaprasza nas do czegoś więcej niż minimum, niż to co podstawowe. Większa sprawiedliwość oznacza w gruncie rzeczy stałą pracę nad sobą, by tę sprawiedliwość, czyli świętość, pogłębiać. Trochę przypomina to wędrówkę po górach: idąc w górę, zdobywa się kolejne szczyty, ale jednocześnie z tych szczytów widać drogę ku kolejnym. Pełnię sprawiedliwości osiągniemy w niebie, teraz potrzeba ciągłej pracy, by ją zdobywać i pogłębiać.
Homilia do dzieci
16/02/20 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Cel homilii: Wskazujemy na prostotę dziecięcego serca, które pragnie kochać Boga i swych bliskich jak tylko potrafi najlepiej. Przypominamy o tym, że Jezus pragnie, abyśmy byli pełni prostoty.