6 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

A może to po prostu tylko absolutne minimum? (sugestie słuchacza)

16/02/20 Rafał Bernard
Chrystus dostrzegł potrzebę wypełnienia ram – doprecyzowania przykazań, sprowadzenia ich do codziennych, a kluczowych sytuacji. Jakby chciał poprowadzić coraz bardziej świadomego człowieka dalej, głębiej, do pełni. Tylko czemu służą te przerysowane obrazy odcinania członków i wyłupywania oczu? Czy potrząśnięciu człowiekiem? Podkreśleniu konieczności zdecydowanych kroków? Brakuje tu jednak realnego konkretu, potrzeba wyjaśnienia, na czym realnie ma to „wyłupanie” i „odcięcie” polegać w mojej codzienności...