Polecamy
Pierwsza Komunia z białą kokardą Best
seller
ks. Jan Twardowski
KSIĄŻKA
35,90 zł 29,90 zł
6 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Co z tą wolnością?

16/02/20 ks. Robert Klemens COr
Dla wierzącego fundamentem wolności jest wolność Boga, na którego „obraz i podobieństwo” został stworzony człowiek. Zostało on również obdarowany nieskrępowanym darem wolności. Ten dar wiązał się zawsze i wiąże się do dzisiaj z możliwością wybierania. To również zaplanował Bóg, który najdotkliwiej przeżywa konsekwencje wyborów człowieka prowadzących do utraty wolności, czyli zbudowania jej na swojej a nie na Bożej wizji wolności.