6 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Eucharystyczna Ofiara oczyszcza, odnawia oraz uprasza wieczną nagrodę pełniącym wolę Bożą

16/02/20
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Dziełem Boskiego Prawodawcy, narodzonego pod Prawem w osobie Syna, jest doskonałe wypełnienie Prawa. W Jezusie Prawo ukazuje się jako wyryte w sercu Sługi, który staje się „Przymierzem dla ludzi”.
Nowe Prawo Jezusowe, wpisane w serce człowieka, to miłość Boża, która jest darem Ducha Świętego. Pozwala ona przyjmować wolę Boga jako wewnętrzny dynamizm, który nie narusza wolności człowieka. Świadome przylgnięcie do misji, jaką Chrystus powierzył swoim uczniom, jest tym głębsze, im żywsza jest wiara eucharystyczna w Ludzie Bożym (SC 6). Homilista powinien przypomnieć zgromadzonym, że eucharystyczna Ofiara oczyszcza, odnawia oraz uprasza wieczną nagrodę pełniącym wolę Bożą (modlitwa nad darami).
 
„Wielka tajemnica wiary” (red. ks. Leszek Szewczyk)
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.