6 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Poza dobrem i złem

16/02/20 ks. Kazimierz Kubat SDS
W dzisiejszej ewangelii Chrystus zadaje kłam wszystkim tego rodzaju permisywistycznym rozumowaniom, mówiąc: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo, albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale je wypełnić”. I jakby dla podkreślenia ważności i uniknięcia wszelkich niedomówień rozważa wszystkie najbardziej dyskutowane przykazania Starego Testamentu: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie przysięgaj fałszywie. I do każdego z nich stosuje tę samą konstrukcję: „w starym prawie powiedziano..., a ja wam powiadam”, i tutaj niejako podnosi poprzeczkę...