Polecamy

7 niedziela okresu zwykłego

Sugestia programowa
23/02/20
Synteza słowa Bożego zawartego w tekstach świętych w nauczaniu Ojców Kościoła: Jeden z ojców monastycyzmu zachodniego nauczał dążących do doskonałości mnichów: „Podobnie musi ulec okrutnej władzy grzechu każdy, kto za przykazaniem Prawa chce wyrywać «oko za oko i ząb za ząb» lub mieć w nienawiści swego nieprzyjaciela. Bo gdy pragnie odwetu i pomsty za swoją krzywdę, gdy zachowuje gorycz nienawiści ku nieprzyjacielowi, z konieczności zawsze wybuchnie płomieniem gniewu i wściekłości.
Homilia do dorosłych
23/02/20 Danuta Stankiewicz
Warto w tym miejscu wyjaśnić słuchaczom, iż istotą doskonałości-świętości jest miłość i to miłość bez granic – posunięta aż do miłości nieprzyjaciół. A to dzięki temu, żeśmy świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w nas (por. 1 Kor 3, 16)...
Homilia do dorosłych
23/02/20 o. Marcin Wrzos OMI
Jeśli wejdziemy do szkoły, możemy się przekonać, że wystarczy być rudym, grubym albo mieć odstające uszy, by narazić się na podbite oko, wyśmianie, odtrącenie… Jeszcze gorzej bywa w pracy, wśród ludzi dorosłych. Niemała liczba ludzi, nawet chrześcijan, funkcjonuje na zasadzie zemsty, nienawiści. To nie tak...
Homilia do dorosłych
23/02/20 ks. Paweł Pacholak
Mam wrażenie, iż w odczytywaniu Ewangelii we współczesnym świecie, przez nas, to nie konieczność zachowywania Bożych przykazań, jak przyjęło się uważać, jest najtrudniejsza, ale właśnie przyjęcie autorytetu Zbawiciela staje się najbardziej problematyczne, domaga się największego wysiłku...
Homilia do młodzieży
23/02/20 ks. Maciej K. Kubiak
Jeden z młodych rozmówców zauważył – i słusznie – że sam Pan Jezus podczas przesłuchania uderzony przez jednego z żołnierzy, nie nadstawił drugiego policzka, ale zapytał oprawcę: „dlaczego mnie bijesz?”. Podsumowując naszą rozmowę doszliśmy do wniosku, że Panu Jezusowi chodziło przede wszystkim o to, by ci, którzy chcą być Jego uczniami odróżniali się czymś od innych, ale nie poprzez uważanie się za lepszych czy gardzenie innymi (poganami, celnikami – uczeń Chrystusa nikim nie gardzi, nad nikogo się nie wywyższa). To co ma nas odróżniać to wielkoduszność, to pragnienie doskonalenia się w miłości...
Homilia do dzieci
23/02/20 ks. Konrad Zygmunt
Zatrzymajmy się przy słońcu. Gdyby tu zaprosić jakiegoś naukowca – specjalistę, to pewnie powiedziałby nam bardzo dużo. My postawmy sobie takie proste pytania (rozmowa z dziećmi). Czy słońce można zobaczyć? (tak). A czy dzisiaj to możemy zrobić? (Odnieść się do pogody w danym dniu: bez zachmurzenia czy zachmurzenie). Teraz może dziwne pytanie: a jeżeli są chmury i nie widzimy słońca: to ono jest czy go nie ma? (Jest)....