7 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Autorytet Boga

23/02/20 ks. Paweł Pacholak
Mam wrażenie, iż w odczytywaniu Ewangelii we współczesnym świecie, przez nas, to nie konieczność zachowywania Bożych przykazań, jak przyjęło się uważać, jest najtrudniejsza, ale właśnie przyjęcie autorytetu Zbawiciela staje się najbardziej problematyczne, domaga się największego wysiłku...