7 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Eucharystia jest szkołą miłości i solidarności

23/02/20
Synteza słowa Bożego zawartego w tekstach świętych w nauczaniu Ojców Kościoła: Jeden z ojców monastycyzmu zachodniego nauczał dążących do doskonałości mnichów: „Podobnie musi ulec okrutnej władzy grzechu każdy, kto za przykazaniem Prawa chce wyrywać «oko za oko i ząb za ząb» lub mieć w nienawiści swego nieprzyjaciela. Bo gdy pragnie odwetu i pomsty za swoją krzywdę, gdy zachowuje gorycz nienawiści ku nieprzyjacielowi, z konieczności zawsze wybuchnie płomieniem gniewu i wściekłości.
Każdy zaś, kto żyje w świetle łaski Ewangelii i zwycięża zło nie przez sprzeciw, lecz przez znoszenie go, kto nie waha się nadstawić dobrowolnie nawet drugiego policzka, gdy ktoś uderza go w prawy, a gdy chce spierać się z nim o suknię, odstępuje mu i płaszcz, kto miłuje swoich nieprzyjaciół i modli się za tych, którzy go oczerniają, ten zrzucił jarzmo grzechu i potargał jego więzy” (Jan Kasjan, Rozmowy z ojcami).
 
 
„Wielka tajemnica wiary” (red. ks. Leszek Szewczyk)
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.