7 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Mieć pomysł na życie (sugestie słuchacza)

23/02/20 Danuta Stankiewicz
Warto w tym miejscu wyjaśnić słuchaczom, iż istotą doskonałości-świętości jest miłość i to miłość bez granic – posunięta aż do miłości nieprzyjaciół. A to dzięki temu, żeśmy świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w nas (por. 1 Kor 3, 16)...