7 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Pragnąłbym, żeby Kościół starał się być bliski ludziom

23/02/20 ks. Maciej K. Kubiak
Jeden z młodych rozmówców zauważył – i słusznie – że sam Pan Jezus podczas przesłuchania uderzony przez jednego z żołnierzy, nie nadstawił drugiego policzka, ale zapytał oprawcę: „dlaczego mnie bijesz?”. Podsumowując naszą rozmowę doszliśmy do wniosku, że Panu Jezusowi chodziło przede wszystkim o to, by ci, którzy chcą być Jego uczniami odróżniali się czymś od innych, ale nie poprzez uważanie się za lepszych czy gardzenie innymi (poganami, celnikami – uczeń Chrystusa nikim nie gardzi, nad nikogo się nie wywyższa). To co ma nas odróżniać to wielkoduszność, to pragnienie doskonalenia się w miłości...