7 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Słońce, Bóg i bliźni

23/02/20 ks. Konrad Zygmunt
Zatrzymajmy się przy słońcu. Gdyby tu zaprosić jakiegoś naukowca – specjalistę, to pewnie powiedziałby nam bardzo dużo. My postawmy sobie takie proste pytania (rozmowa z dziećmi). Czy słońce można zobaczyć? (tak). A czy dzisiaj to możemy zrobić? (Odnieść się do pogody w danym dniu: bez zachmurzenia czy zachmurzenie). Teraz może dziwne pytanie: a jeżeli są chmury i nie widzimy słońca: to ono jest czy go nie ma? (Jest)....