Polecamy
Nowi ewangelizatorzy dla nowej ewangelizacji
José H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 5,00 zł

Chrzest Pański

Sugestia programowa
12/01/20
Od chwili chrztu żywe wody zaczynają płynąć w każdym ochrzczonym, zaś ich nurt przybiera na sile w trakcie każdej Eucharystii
12/01/20 Sławomir Zatwardnicki
Warto zapewne wziąć pod uwagę kontekst współczesny. Kaznodzieja mógłby odwołać się do tzw. „chrztu w Duchu Świętym” propagowanego przez środowiska charyzmatyczne. Warto dodać, że papież Franciszek chciałby, aby tego rodzaju chrzest stał się udziałem całego Kościoła. Jak chrzest tego rodzaju ma się do sakramentalnego chrztu? Czy nie jakoś analogicznie do tego, jak „charyzmatyczne” zstąpienie Ducha w czasie chrztu w Jordanie do pełni Ducha, którego Wcielony już przecież posiadał?
Homilia do dorosłych
12/01/20 ks. Paweł Wygralak
Dzisiaj w liturgii wspominamy chrzest Pana Jezusa. Jan Chrzciciel, kiedy ujrzał Jezusa i rozpoznał w Nim Mesjasza, nie czuł się godnym, aby udzielić Mu chrztu. A jednak uczynił to na wyraźną prośbę Jezusa: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. W ten sposób wypełniła się wola Boga Ojca, a jednocześnie Chrystus swoją Boską mocą uświęcił wody, które odtąd będą zewnętrznym znakiem sakramentu chrztu. Jednocześnie w tym momencie dokonało się potwierdzenie zbawczej misji Chrystusa.
Homilia do dorosłych
12/01/20 ks. Piotr Śliżewski
Domyślam się, że wiele osób od razu zastanawia się, co z tymi, którzy chrztu świętego nie przyjęli. Czy Bóg kocha ich mniej? Czy chrześcijanie są w jakikolwiek sposób wyróżnieni? Rozważmy to na przykładzie podejścia do dzieci. Mówimy w powiedzeniu: „Wszystkie dzieci nasze są”. Wyraża się to między innymi w ogólnej opiece nad nimi. Staramy się, by ich nie krzywdzić.
Homilia do młodzieży
12/01/20 ks. Maciej Przybylak
W przeciwieństwie do Jezusa, który chrztu nie potrzebował, gdyż był bez grzechu, nam chrzest jest bardzo potrzebny. Chrzest jest nam konieczny, aby z grzesznika uczynić świętego, aby z nieprzyjaciela Boga uczynić dziecko Boże, aby z poganina uczynić chrześcijanina. Oczywiście nasz chrzest miał już inny charakter niż chrzest Jezusa. To coś już więcej niż znak oczyszczenia i pokuty. Po zmartwychwstaniu Jezusa chrzest staje się pierwszym sakramentem wprowadzającym we wspólnotę wyznawców Jezusa. Ten, kto przyjął chrzest, należy nie tylko do wspólnoty Kościoła, należy przede wszystkim do Jezusa. Stajemy się w ten sposób umiłowanymi dziećmi Boga.
Homilia do dzieci
12/01/20 Lidia Lasota
Powiedzcie, czy małego Jezusa Maryja i Józef ochrzcili w dzieciństwie? (rozmowa z dziećmi). Po 40 dniach od Jego narodzin poszli z Nim do świątyni, aby Go ofiarować Panu Bogu, bo tak nakazywała żydowska tradycja. Ale chrzest przyjął, gdy był już dorosły. Kto Go ochrzcił? (rozmowa z dziećmi). Opis chrztu Pana Jezusa słyszeliśmy w dzisiejszej ewangelii. Czy pamiętacie, gdzie Jan chrzcił ludzi? (rozmowa z dziećmi). W Jordanie. To największa i najważniejsza rzeka Palestyny. A po co Jan chrzcił ludzi? Jak sądzicie? (rozmowa z dziećmi).