Chrzest Pański
Homilia do dorosłych

Chrzest sakramentem życia

12/01/20 ks. Paweł Wygralak
Dzisiaj w liturgii wspominamy chrzest Pana Jezusa. Jan Chrzciciel, kiedy ujrzał Jezusa i rozpoznał w Nim Mesjasza, nie czuł się godnym, aby udzielić Mu chrztu. A jednak uczynił to na wyraźną prośbę Jezusa: „Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe”. W ten sposób wypełniła się wola Boga Ojca, a jednocześnie Chrystus swoją Boską mocą uświęcił wody, które odtąd będą zewnętrznym znakiem sakramentu chrztu. Jednocześnie w tym momencie dokonało się potwierdzenie zbawczej misji Chrystusa.