Chrzest Pański
Homilia do dzieci

Jego i nasz chrzest

12/01/20 Lidia Lasota
Powiedzcie, czy małego Jezusa Maryja i Józef ochrzcili w dzieciństwie? (rozmowa z dziećmi). Po 40 dniach od Jego narodzin poszli z Nim do świątyni, aby Go ofiarować Panu Bogu, bo tak nakazywała żydowska tradycja. Ale chrzest przyjął, gdy był już dorosły. Kto Go ochrzcił? (rozmowa z dziećmi). Opis chrztu Pana Jezusa słyszeliśmy w dzisiejszej ewangelii. Czy pamiętacie, gdzie Jan chrzcił ludzi? (rozmowa z dziećmi). W Jordanie. To największa i najważniejsza rzeka Palestyny. A po co Jan chrzcił ludzi? Jak sądzicie? (rozmowa z dziećmi).