Chrzest Pański
Homilia do młodzieży

Po co chrzest?

12/01/20 ks. Maciej Przybylak
W przeciwieństwie do Jezusa, który chrztu nie potrzebował, gdyż był bez grzechu, nam chrzest jest bardzo potrzebny. Chrzest jest nam konieczny, aby z grzesznika uczynić świętego, aby z nieprzyjaciela Boga uczynić dziecko Boże, aby z poganina uczynić chrześcijanina. Oczywiście nasz chrzest miał już inny charakter niż chrzest Jezusa. To coś już więcej niż znak oczyszczenia i pokuty. Po zmartwychwstaniu Jezusa chrzest staje się pierwszym sakramentem wprowadzającym we wspólnotę wyznawców Jezusa. Ten, kto przyjął chrzest, należy nie tylko do wspólnoty Kościoła, należy przede wszystkim do Jezusa. Stajemy się w ten sposób umiłowanymi dziećmi Boga.