Chrzest Pański
Sugestia programowa

Sugestie programowe

12/01/20
Od chwili chrztu żywe wody zaczynają płynąć w każdym ochrzczonym, zaś ich nurt przybiera na sile w trakcie każdej Eucharystii
Wprowadzenie w celebrowane misterium Chrystusa: Człowiek podczas chrztu zstępuje z Chrystusem w wody śmierci, w których zostają zatopione grzechy. Bóg podczas naszego chrztu ogłasza nowe imię dla każdego człowieka. Odtąd żywe wody zaczynają płynąć w każdym ochrzczonym, zaś ich nurt przybiera na sile w trakcie każdej Eucharystii (DH 136-139). Nad darami chleba i wina przynoszonymi przez wiernych unosi się Boży Duch. „Słowa Jezusa: «To jest Ciało moje, to jest Krew moja» zapowiadają, że chce On przyjąć dla nas chrzest śmierci. Zgromadzenie odmawia modlitwę Ojcze nasz wspólnie z Synem, ponieważ razem z Nim zostało nazwane przez Ojca «umiłowanym»” (DH 138). Głosiciel słowa Bożego powinien zachęcić zgromadzonych na Eucharystii, aby wiernie słuchając Jezusa Chrystusa, „zasłużyli na nazwę dzieci Bożych i rzeczywiście nimi byli”.
 
„Wielka tajemnica wiary”
Program duszpasterski Kościoła w Polsce 2019/2020
 
 
Dzięki niej „Bibliotekę Kaznodziejską” będziesz otrzymywał regularnie, w specjalnej cenie i z bezpłatną wysyłką! Sprawdź, jakie dodatkowe korzyści przygotowaliśmy dla Prenumeratorów.